Hulp bij sociale - en communicatieve vaardigheden

Steeds meer kinderen kampen met sociale onhandigheid. Die onhandigheid komt
vooral tot uiting in de communicatie en is van invloed op het welbevinden van een
kind of adolescent. Weinig zelfvertrouwen, sociale isolatie, slachtoffer van
pestgedrag boosheid e.d. kan hiervan een gevolg zijn.

Bureau Ondersteboven leert kinderen en hun ouders hoe deze vaardigheden
kunnen verbeteren. Hierdoor leren ze problemen op adequate manier aan te
pakken en wellicht te voorkomen.

Bureau Ondersteboven maakt o.a. gebruik van de methode: Vrienden en KIEW.
Na de intake wordt een programma op maat samengesteld.


Aanbod

Bij bureau Ondersteboven is het mogelijk om een kortdurend coachingtraject te
volgen. Kind (eren) en ouder(s) nemen deel aan zon traject. Hulpvraag van de
ouder(s) en kind zijn bepalend voor de inhoud.

Een coachingtraject omvat gemiddeld 6 bijeenkomsten.

Ready to go !

Sommige kinderen vinden het erg spannend om de overstap naar het middelbaar
onderwijs te maken. In een kortdurend traject bespreken we wat het kind
spannend vindt en hoe het daarmee om kan gaan. Hierdoor is het kind beter
voorbereid en kan de stap in vertrouwen en met plezier gezet worden.

Dit programma kan ook op school door leerlingen van groep 8 gevolgd worden