Hulp bij echtscheiding

Bureau ondersteboven biedt kinderen de gelegenheid om gehoord te worden en te vertellen wat hen
bezighoudt. Kinderen vinden het als prettig  te praten en bezig te zijn met een deskundige die een
luisterend oor biedt, informatie geeft en die helpt bij problemen en lastige keuzes. De begeleiding vindt
soms plaats gedurende de echtscheiding maar het is ook goed mogelijk om dit naderhand te doen.
Deze ondersteuning kan in groepsverband en individueel. Natuurlijk wordt er niet alleen maar gepraat.    

Aanbod:
Adviesgesprekken voor ouders die gaan scheiden:
Hoe vertellen we het ons kind? Hoe kunnen we de negatieve gevolgen zoveel mogelijk beperken? Hoe
om te gaan met de emoties van het kind e.d.

Begeleiding bij de opvoeding voor samengestelde gezinnen:
Met de komst van een nieuwe partner en eventueel ook kinderen verandert er nog meer. Met behulp
van een duidelijk stappenplan kunnen veel problemen worden voorkomen.

Individuele gesprekken met kinderen:
Ruimte en aandacht van een deskundige om zich te uiten over hun gevoelens en beleving rond de
echtscheiding.

Spel-en praatgroep:
KIES is een preventief programma voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die een scheiding
meemaken. Met behulp van diverse werkvormen wisselen ze ervaringen uit , leren ze om hulp te
vragen en kunnen ze hun problemen en gevoelens bespreken.

KIES-omgangsbegeleiding:
In het beginstadium van de scheiding kunnen kinderen met dit programma een stem krijgen bij de
vorming van het ouderschapsplan doordat zij hun wensen t.a.v. de omgangsbegeleiding kenbaar
maken. Bureau Ondersteboven zal een voorstel maken op basis van de wensen van de kinderen. Dit
voorstel wordt met de ouders ( evt. In het bijzijn van een advocaat/mediator) besproken.

Gespreksgroep gescheiden opvoeden:
In vier bijeenkomsten kunt u in gesprek met lotgenoten  praten over uw ervaringen, vragen, emoties
en gescheiden zijn en zo vorm geven aan de nieuwe situatie m.b.t. opvoeden. De groepen bestaan
uit 4 5 personen. Het is mogelijk om zelf een groep samen te stellen.

Hulp voor stiefgezinnen
Advies en ondersteuning voor stiefgezinnen die al functioneren of nog gevormd gaan worden. Met
praktische hulp vergroot u de kans op een succesvol nieuw gezin. U krijgt inzicht in de kenmerken en
de valkuilen van het stiefgezin.